Bước 1: truy cập https://mmos.vn/register

Bước 2: điền thông tin yêu cầu: tên, email, mật khẩu.

Bước 3: nhấn đăng ký.

Sau khi đăng ký tài khoản thành công bạn sẽ nhận được 5 acc liên quân trắng thông tin miễn phí.